Historial de la composició: Comissió d'Investigació sobre la Fallida de Spanair

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

President

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • I. Sr. Oriol Amorós i March

  Alta: 03/11/2014 (BOPC, 425)

  Baixa: 05/11/2014 (BOPC, 429)

  Substituït/ïda per: M. H. Sr. Pere Aragonès Garcia

 • M. H. Sr. Pere Aragonès Garcia

  Alta: 05/11/2014 (BOPC, 429)

  Substitueix a: I. Sr. Oriol Amorós i March

  Baixa: 11/02/2015 (BOPC, 500)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Teresa Vallverdú Albornà

Grup Mixt
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
 • I. Sr. Pere Calbó i Roca

  Alta: 03/11/2014 (BOPC, 425)

  Baixa: 05/02/2015 (BOPC, 494)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Jordi Roca Mas

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
 • I. Sr. Jordi Roca Mas

  Alta: 05/02/2015 (BOPC, 494)

  Substitueix a: I. Sr. Pere Calbó i Roca

  Baixa: 12/06/2015

Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya