Historial de la composició: Grup Mixt

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

President-portaveu
Portaveu adjunt
Portaveu adjunta
Diputats