Historial de la composició: Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats