Historial de la composició: Grup Parlamentari de Convergència i Unió

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

President
Portaveu
President-portaveu
Portaveu adjunt
Portaveu adjunta
 • I. Sra. M. Mercè Jou i Torras

  Alta: 31/07/2013 (BOPC, 141)

  Substitueix a: I. Sra. Marta Llorens i Garcia

  Baixa: 07/07/2015 (BOPC, 625)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Roger Montañola i Busquets

 • I. Sra. Marta Llorens i Garcia

  Alta: 08/01/2013 (BOPC, 4)

  Substitueix a: H. Sr. Ramon Espadaler Parcerisas

  Baixa: 31/07/2013 (BOPC, 141)

  Substituït/ïda per: I. Sra. M. Mercè Jou i Torras

Portaveu adjunt
Diputats