Historial de la composició: Grup Parlamentari de Ciutadans

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

President
Portaveu
Portaveu adjunta
Portaveu adjunt
Portaveu adjunta
Diputats