Historial de la composició: Mesa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)