Historial de la composició: Comissió de l'Estatut dels Diputats

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • Excma. Sra. Pilar Dellunde i Clavé

  Alta: 13/01/2004 (BOPC, 9)

  Substitueix a: H. Sr. Pere Esteve i Abad

  Baixa: 02/02/2004 (BOPC, 14)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Maria Isabel Nonell Torras

 • H. Sr. Pere Esteve i Abad

  Alta: 23/12/2003 (BOPC, 3)

  Baixa: 29/12/2003 (BOPC, 9)

  Substituït/ïda per: Excma. Sra. Pilar Dellunde i Clavé

 • Il·lm. Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau

  Alta: 20/09/2005 (BOPC, 225)

  Substitueix a: H. Sr. Xavier Vendrell i Segura

  Baixa: 08/09/2006 (BOPC, 380)

 • I. Sra. Maria Isabel Nonell Torras

  Alta: 02/02/2004 (BOPC, 14)

  Substitueix a: Excma. Sra. Pilar Dellunde i Clavé

  Baixa: 17/02/2005 (BOPC, 152)

  Substituït/ïda per: H. Sr. Xavier Vendrell i Segura

 • H. Sr. Xavier Vendrell i Segura

  Alta: 17/02/2005 (BOPC, 152)

  Substitueix a: I. Sra. Maria Isabel Nonell Torras

  Baixa: 23/06/2005 (BOPC, 203)

  Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya