Historial de la composició: Mesa de la Comissió de Peticions

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

President
Vicepresidenta
Secretària