Historial de la composició: Mesa de la Comissió de Política Cultural

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)