Historial de la composició: Comissió de l'Estatut dels Diputats

VI legislatura (5 de novembre de 1999 - 23 de setembre de 2003)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds