Historial de la composició: Comissió d'Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
  • Sr. Joan Ridao i Martín

    Alta: 24/04/1996 (BOPC, 51)

    Substitueix a: I. Sr. Àngel Colom i Colom

    Baixa: 29/10/1996 (BOPC, 109)

Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Grup Mixt