Historial de la composició: Mesa de la Comissió de Política Territorial

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)