Historial de la composició: Comissió d'Estudi sobre la Modificació de la Llei 10/1983, de creació de l'ens públic CCRTV

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Grup Mixt