Historial de la composició: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració

IX legislatura (16 de desembre de 2010 - 2 d'octubre de 2012)