Historial de la composició: Comissió del Reglament

IX legislatura (16 de desembre de 2010 - 2 d'octubre de 2012)

Mesa

Presidenta
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari primer
Secretària segona
Secretari tercer
Secretària quarta

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya