Historial de la composició: Mesa de la Comissió de Cooperació i Solidaritat

IX legislatura (16 de desembre de 2010 - 2 d'octubre de 2012)