Historial de la composició: Mesa de la Comissió d'Afers Institucionals

IX legislatura (16 de desembre de 2010 - 2 d'octubre de 2012)