Historial de la composició: Comissió de Seguiment del Procés d'Equiparació Dona-Home

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)

Mesa

Presidenta
Vicepresidenta
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió