Historial de la composició: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)