Historial de la composició: Mesa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)