Historial de la composició: Comissió d'Investigació sobre el Cas de la Urbanització La Riera, de Sant Pere de Torelló

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
  • I. Sra. Rosa Martí i Conill

    Alta: 20/12/1994 (BOPC, 289)

    Baixa: 31/01/1995 (BOPC, 300)

    Substituït/ïda per: I. Sr. Antoni Noguer i Carvellada

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya
Grup Mixt