Historial de la composició: Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

III legislatura (16 de juny de 1988 - 20 de gener de 1992)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya
Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social
Agrupació Parlamentària d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Mixt