Historial de la composició: Mesa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

III legislatura (16 de juny de 1988 - 20 de gener de 1992)

Grup dissolt.