Historial de la composició: Comissió per al Seguiment del Procés d'Integració de l'Estat Espanyol en les Comunitats Europees

II legislatura (17 de maig de 1984 - 4 d'abril de 1988)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Mixt
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya
 • I. Sr. Rafael Ribó i Massó

  Alta: 23/09/1986 (BOPC, 153)

  Baixa: 28/07/1986

  Substituït/ïda per: I. Sr. Màrius Díaz i Bielsa

 • I. Sr. Rafael Ribó i Massó

  Alta: 23/09/1986 (BOPC, 153)

  Baixa: 28/07/1986

  Substituït/ïda per: I. Sr. Antoni Gutiérrez i Díaz

 • I. Sr. Rafael Ribó i Massó

  Alta: 09/09/1987

  Substitueix a: I. Sr. Antoni Gutiérrez i Díaz

  Baixa: 22/09/1987

  Substituït/ïda per: I. Sr. Màrius Díaz i Bielsa

 • I. Sr. Rafael Ribó i Massó

  Alta: 09/09/1987

  Substitueix a: I. Sr. Antoni Gutiérrez i Díaz

  Baixa: 22/09/1987

  Substituït/ïda per: I. Sr. Antoni Gutiérrez i Díaz

Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya