Historial de la composició: Comissió de l'Estatut dels Diputats

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)

Mesa

President
President
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya