Historial de la composició: Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup parlamentari de Centristes
Grup parlamentari d'Esquerra Republicana