Historial de la composició: Mesa de la Comissió de Política Cultural

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)