Historial de la composició: Mesa de la Comissió d'Investigació sobre les Causes i els Efectes de les Darreres Inundacions produïdes a Catalunya

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)