Historial de la composició: Mesa de la Comissió d'Investigació sobre el Conjunt d'Actuacions del Consell Executiu en relació amb l'Empresa Rània, SA

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)