Historial de la composició: Grup Mixt

I legislatura (10 d'abril de 1980 - 20 de març de 1984)

Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats