Composició: Junta de Portaveus

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Portaveu
  • I. Sra. Elisenda Alamany Gutiérrez