Historial de la composició: Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles (IDCP)

Coordinador

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt