Historial de la composició: Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva (IPDSR)

Coordinadora

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt