Historial de la composició: Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius

Coordinadora

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Mixt
 • I. Sra. Esperanza García González (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 07/11/2019 (BOPC, 470)

 • Sra. Natàlia Sànchez Dipp (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 06/02/2020 (BOPC, 541)

  Substitueix a: Sra. Maria Sirvent Escrig

 • Sra. Maria Sirvent Escrig (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 15/10/2019

  Baixa: 06/02/2020 (BOPC, 541)

  Substituït/ïda per: Sra. Natàlia Sànchez Dipp

Personal de suport

Lletrada
 • Sra. Esther Andreu i Fornós

  Alta: 15/10/2019

Gestora parlamentària
 • Sra. Eva Vendrell i Catalán

  Alta: 15/10/2019