Composició: Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius

Coordinadora

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Esther Andreu i Fornós
Gestora parlamentària
  • Sra. Eva Vendrell i Catalán