Espai de documentació de l'Intergrup del Poble Gitano (IPG)

Actualització: 31 de març de 2023

Marc general introductori

Marc internacional

Regional Cooperation Council

Amnistia Internacional

Unió Europea

Espanya

Catalunya

Parlament de Catalunya. Activitat parlamentària sobre la matèria per tipologies

Parlament de Catalunya. Activitat parlamentària sobre la matèria per legislatures

Webs d'interès: centres, associacions, entitats i portals

Documents d'especial interès, bibliografia i premsa