Espai de documentació de l'Intergrup del Poble Gitano (IPG)

Actualització: 8 d'abril de 2022

Marc general introductori

Marc internacional

Regional Cooperation Council

Amnistia Internacional

Unió Europea

Marc jurídic

Comitè de les Regions

Documents COM

Documentació i iniciatives d'interès

Espanya

Catalunya

Webs d'interès: centres, associacions, entitats i portals

Documents d'especial interès, bibliografia i premsa