Historial de la composició: Grup Parlamentari de Ciutadans

President
Portaveu
Portaveu adjunta
Diputats