Historial de la composició: Grup Parlamentari de Ciutadans

Presidenta
President
Portaveu
Portaveu adjunta
Portaveu adjunt
Diputats