Historial de la composició: Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Portaveu adjunta
Diputats