Historial de la composició: Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

Presidenta
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats