Historial de la composició: Grup Parlamentari d'En Comú Podem

Presidenta
Portaveu
Portaveu adjunta
Diputats