Historial de la composició: Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats