Historial de la composició: Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats