Historial de la composició: Grup Parlamentari Republicà

Presidenta
President
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats