Historial de la composició: Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats