Historial de la composició: Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

Presidenta
President
Portaveu
Portaveu adjunta
Diputats