Historial de la composició: Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

President
Presidenta
Portaveu
Portaveu adjunt
Portaveu adjunta
Portaveu adjunt
Diputats i diputades