AGENDA

Octubre de 2018

Dilluns, 1

18:00h

Conferència de premsa del Grup Parlamentari de Cs per valorar l'actualitat política

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 01/10/2018)

Dimarts, 2

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 28/09/2018)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 28/09/2018)

12:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/09/2018)

16:30h

Ple del Parlament

Sessió específica

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/09/2018)

18:00h

Conferències de premsa dels grups parlamentaris

(18:00 h. o en acabar la sessió plenària)

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/10/2018)

Dimecres, 3

09:03h

Ple del Parlament

Sessió específica (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/10/2018)

16:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 03/10/2018)

Dijous, 4

11:45h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 04/10/2018)

12:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 04/10/2018)

Divendres, 5

13:00h

Conferència de premsa de Lorena Roldán (Cs) per valorar l'actualitat política

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/10/2018)

Dilluns, 8

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/10/2018)

15:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Sala de mesa

(Aparició al web: 05/10/2018)

Dimarts, 9

12:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 05/10/2018)

15:00h

Comissió d'Ensenyament

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió de la Infància

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió específica (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/10/2018)

Dimecres, 10

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/10/2018)

Dijous, 11

10:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/10/2018)

13:00h

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Sessió constitutiva. En acabar la sessió plenària del matí

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/09/2018)

13:15h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària. En acabar la sessió plenària d'avui al migdia

Sala de mesa

(Aparició al web: 11/10/2018)

13:45h

Comissió d'Estudi del Treball Autònom

Sessió constitutiva

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/10/2018)

Dimarts, 16

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 11/10/2018)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 11/10/2018)

13:00h

Conferència de premsa del Grup de Cs per valorar l'actualitat política

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/10/2018)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/10/2018)

Dimecres, 17

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/10/2018)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/10/2018)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/10/2018)

12:00h

Reu. treball amb Plataforma: Ens toquen la Fibra

Sala 2

(Aparició al web: 16/10/2018)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/10/2018)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/10/2018)

Dijous, 18

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/10/2018)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/10/2018)

10:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/10/2018)

10:00h

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 10/10/2018)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/10/2018)

Divendres, 19

09:10h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 17/10/2018)

09:15h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 17/10/2018)

10:30h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/10/2018)

12:30h

Conferència de premsa d'Inés Arrimadas (Cs) per valorar l'actualitat política

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/10/2018)

12:30h

Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 15/10/2018)

Dilluns, 22

15:30h

Reu. treball de la Mesa i els portaveus de la Comissió d'Interior amb la delegació de membres de South Korea Gyeongsang Buk-do Council (GB Council)

(Aparició al web: 22/10/2018)

Dimarts, 23

12:00h

Reunió Grupo Parlamentari Cs

(Aparició al web: 23/10/2018)

13:00h

Conferència de premsa de Carlos Carrizosa (Cs) per valorar l'actualitat política

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/10/2018)

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/10/2018)

15:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/10/2018)

Dimecres, 24

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/10/2018)

Dijous, 25

09:31h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/10/2018)

12:00h

Reunió portaveus de la Comissió de Salut amb l' Associació Dret a Morir Dignament.

Sala 2

(Aparició al web: 22/10/2018)

Dilluns, 29

15:00h

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/10/2018)

Dimarts, 30

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 26/10/2018)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 26/10/2018)

13:00h

Conferència de premsa de Carlos Carrizosa (Cs) per valorar l'actualitat política

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/10/2018)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/10/2018)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/10/2018)

15:30h

Grup de Treball en Equitat de Gènere

Sala 2

(Aparició al web: 11/10/2018)

16:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/10/2018)

Dimecres, 31

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/10/2018)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/10/2018)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/10/2018)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/10/2018)

15:00h

Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 15/10/2018)