AGENDA

Març de 2020

Dilluns, 2

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 26/02/2020)

15:00h

Grup de Treball en Equitat de Gènere

Sala 4

(Aparició al web: 16/01/2020)

15:00h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 25/02/2020)

Dimarts, 3

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 28/02/2020)

14:00h

Ponència: Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 26/02/2020)

Dimecres, 4

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/02/2020)

13:00h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària. En acabar la sessió plenària del matí

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 26/02/2020)

13:30h

Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Sessió constitutiva. En acabar la sessió plenària del matí

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 03/03/2020)

Dijous, 5

09:03h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/03/2020)

Divendres, 6

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/03/2020)

10:00h

Ponència: Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

Sessió constitutiva

Sala 3

(Aparició al web: 04/03/2020)

Dilluns, 9

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 06/03/2020)

Dimarts, 10

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 06/03/2020)

10:00h

Ponència: Projecte de llei d'ordenació del litoral

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 26/02/2020)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 06/03/2020)

13:00h

Conferència de premsa del Grup de Cs per valorar l'actualitat política

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/03/2020)

15:00h

Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 06/03/2020)

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 06/03/2020)

Dimecres, 11

15:00h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/03/2020)

Dijous, 12

09:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 06/03/2020)

13:00h

Conferència de premsa de la portaveu del Grup de Cs, Lorena Roldán, amb la presidenta del Grup Municipal de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe

(Aparició al web: 12/03/2020)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Divendres, 13

10:00h

Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Dimarts, 17

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 13/03/2020)

10:00h

Ponència: Projecte de llei d'ordenació del litoral

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Divendres, 20

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 18/03/2020)

Dimarts, 24

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 20/03/2020)

12:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 23/03/2020)

Dimarts, 31

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 27/03/2020)

12:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 27/03/2020)