AGENDA

Novembre de 2019

Dilluns, 4

15:00h

Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 30/10/2019)

Dimarts, 5

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 31/10/2019)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 31/10/2019)

Dimarts, 12

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/11/2019)

10:30h

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

13:00h

Comissió de Territori

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

13:15h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària. o en acabar la reunió del Ple del matí

Sala de mesa

(Aparició al web: 08/11/2019)

Dimecres, 13

14:00h

Ponència: Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

Sessió ordinària. En acabar la sessió plenària

Sala 2

(Aparició al web: 08/11/2019)

Dijous, 14

10:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/11/2019)

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/11/2019)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 06/11/2019)

Dilluns, 18

09:30h

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 13/11/2019)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 12/11/2019)

15:00h

Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 13/11/2019)

16:30h

Ponència: Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 12/11/2019)

17:00h

Intergrup del Poble Gitano

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 05/11/2019)

Dimarts, 19

10:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/11/2019)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 15/11/2019)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 15/11/2019)

13:00h

Conferència de premsa del grup de Cs per valorar l'actualitat política

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/11/2019)

15:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/11/2019)

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/11/2019)

15:00h

Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 17/10/2019)

Dimecres, 20

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/11/2019)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/11/2019)

15:00h

Comissió d'Interior

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/11/2019)

15:00h

Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/10/2019)

15:30h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 12/11/2019)

Dijous, 21

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/11/2019)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/11/2019)

10:30h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/11/2019)

12:45h

Conferència de premsa de Lorena Roldán (Cs) després de reunir-se amb el PPC

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe

(Aparició al web: 20/11/2019)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/11/2019)

15:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:04h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària (continuació)

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/11/2019)

Dilluns, 25

09:30h

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 13/11/2019)

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/11/2019)

Dimarts, 26

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 22/11/2019)

10:00h

Ponència: Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 22/11/2019)

13:00h

Conferència de premsa de Lorena Roldán (Cs) per valorar l'actualitat política

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/11/2019)

13:15h

Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 22/11/2019)

14:45h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/11/2019)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió específica

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 22/11/2019)

15:15h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 22/11/2019)

Dijous, 28

10:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/11/2019)

15:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Divendres, 29

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 26/11/2019)