AGENDA

Abril de 2017

Dilluns, 3

09:00h

Reptes dels drets humans a Europa II. Populisme? Regressió de drets i el paper de L'ombudsman

Palau del Parlament

(Aparició al web: 10/04/2017)

09:00h

Reptes dels drets humans a Europa II. Populisme? Regressió de drets i el paper de L'ombudsman

Palau del Parlament

(Aparició al web: 10/04/2017)

15:00h

Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 30/03/2017)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 8

(Aparició al web: 31/03/2017)

Dimarts, 4

10:00h

Ponència: Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 29/03/2017)

12:00h

Minut de silenci en senyal de dol per les víctimes de l'atemptat a Sant Petersburg

(Aparició al web: 05/04/2017)

12:00h

14:00h

Reunió Grup Parlamentari Cs

(Aparició al web: 05/04/2017)

13:00h

Conferència de premsa del Grup Parlamentari de Cs

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/04/2017)

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/03/2017)

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/03/2017)

15:00h

Grup de Treball sobre el Règim d'Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/03/2017)

Dimecres, 5

09:45h

Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Sessió constitutiva

Sala 3

(Aparició al web: 31/03/2017)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 31/03/2017)

13:15h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària. En acabar la sessió plenària del matí

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 31/03/2017)

13:30h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària. En acabar la sessió plenària del matí

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 31/03/2017)

Dijous, 6

09:00h

18:45h

Ple del Parlament

(Aparició al web: 05/04/2017)

Divendres, 7

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei sobre l'audiovisual

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 30/03/2017)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 8

(Aparició al web: 04/04/2017)

Dilluns, 10

15:00h

Grup de Treball sobre la Protecció dels Refugiats a Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 07/04/2017)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 07/04/2017)

Dimarts, 11

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/04/2017)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/04/2017)

13:00h

Conferència de premsa del Grup Parlamentari de Cs

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/04/2017)

Dimarts, 18

11:00h

Ponència: Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 07/04/2017)

12:00h

14:00h

Reunió Grup Parlamentari Cs

(Aparició al web: 10/04/2017)

15:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/04/2017)

15:00h

Grup de Treball sobre el Règim d'Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/04/2017)

Dimecres, 19

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/04/2017)

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/04/2017)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 10

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/04/2017)

11:15h

Ponència: Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 11/04/2017)

12:00h

Conferència de premsa del Grup Parlamentari de Cs

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/04/2017)

12:00h

Ponència: Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 12/04/2017)

14:45h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/04/2017)

15:00h

Grup de Treball sobre el Model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 06/04/2017)

15:02h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària (continuació)

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/04/2017)

16:00h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/04/2017)

16:00h

Grup de Treball sobre la Creació d'una Banca Pública Catalana

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 28/03/2017)

16:15h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/04/2017)

Dijous, 20

09:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/04/2017)

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/04/2017)

10:00h

Comissió de Treball

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/04/2017)

11:00h

REUNIÓ AMB DIPUTATS D'ALTRES GRUPS AMB LA Plataforma Aturem el Polígon de la Carretera de Les Llosses (Ripollès)

PARLAMENT DE CATALUNYA

(Aparició al web: 24/04/2017)

14:55h

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 07/04/2017)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/04/2017)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/04/2017)

Divendres, 21

09:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

Sessió constitutiva

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/04/2017)

09:15h

Comissió d'Investigació sobre les Actuacions del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d'Espanya

Sessió constitutiva

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/04/2017)

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/04/2017)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 19/04/2017)

12:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei sobre l'audiovisual

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2017)

Dilluns, 24

10:00h

Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis i fires

Sessió constitutiva

Sala 4

(Aparició al web: 20/04/2017)

12:00h

Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 18/04/2017)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/04/2017)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 21/04/2017)

Dimarts, 25

12:00h

14:00h

Reunió Grup Parlamentari Cs

(Aparició al web: 21/04/2017)

13:00h

Conferència de premsa del Grup Parlamentari de Cs

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/04/2017)

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/04/2017)

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/04/2017)

15:00h

Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis i fires

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 21/04/2017)

15:00h

Ponència: Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 20/04/2017)

Dimecres, 26

09:30h

Ponència: Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 20/04/2017)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/04/2017)

11:30h

REUNIÓN CONJUNTA DELS GRUPS TREBALLADORS >

REUNIÓN CONJUNTA CON OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS

SALA 6 DEL PARLAMENT

(Aparició al web: 08/05/2017)

Dijous, 27

09:00h

18:00h

Ple del Parlament

(Aparició al web: 21/04/2017)

12:55h

Aportació de documentació

Recepció documentació:

(Aparició al web: 27/04/2017)